velikost písma:

Cestovní pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme, aby si každý účastník zájezdu sjednal cestovní pojištění buď individuálně nebo prostřednictvím GEOS. Nově nabízíme pojištění u pojišťovny Union, typ B.
Sazba za pojištění pro osoby do 70 let je 40,- Kč/osoba/den a kryje všechna rizika včetně storna zájezdu. Pro osoby nad 70 let je 80,- Kč/osoba/den.

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ
ambulantní ošetření4.000.000 Kč
přeprava tělesných ostatků500.000 Kč
ošetření jednoho zubu/ celkem za všechny zuby2.500 Kč/ max. 7.500 Kč
asistenční služby v zahraničíbez limitu
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel18.000 Kč, max. však 9.000 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč
v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu9.000 Kč, max. však 4.500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč
opožděné dodání zavazadel leteckou společností 24-48 h. 3.000 Kč, déle než 48 h. 9.000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení2.500.000 Kč
majetková újma na věci nebo na zvířeti1.000.000 Kč
jiná nemajetková újma500.000 Kč
náklady na advokáta50.000 Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
trvalé následky úrazu360.000 Kč
smrt v důsledku úrazu180.000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB
onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin80% stornopoplatku, maximálně 12.000 Kč/ osoba, celkem max. 36.000 Kč
úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby100% stornopoplatku, maximálně 12.000 Kč/ osoba, celkem max. 36.000 Kč

Pojištění je třeba sjednat na celou dobu zájezdu.
Pro rizikovou skupinu sport je sazba pojistného pro osoby do 70 let 90,- Kč/osoba/den.
Pro osoby nad 70 let je 180,- Kč/osoba/den.


Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Podrobné informace o cestovní pojištění (1,2 MB)