velikost písma:

Cestovní pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme, aby si každý účastník zájezdu sjednal cestovní pojištění buď individuálně nebo prostřednictvím CK GEOS. Nově nabízíme výhodné pojištění u pojišťovny Union, typ B. Sazba za pojištění je 30,- Kč/osoba/den a kryje všechna rizika včetně storna zájezdu.
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ
ambulantní ošetření8.000.000 Kč
přeprava tělesných ostatků175.000 Kč
ošetření jednoho zubu/ celkem za všechny zuby2.500 Kč/ max. 7.500 Kč
asistenční služby v zahraničíbez limitu
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel10.000 Kč, max. však 5.000 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč
v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu5.000 Kč, max. však 2.500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč
v případě odcizení zavazadel z motorového vozidla5.000 Kč, max. však 2.500 Kč za 1 věc, spoluúčast 500 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení2.500.000 Kč
majetková újma na věci nebo na zvířeti1.000.000 Kč
jiná majetková újma1.000.000 Kč
náklady na advokáta50.000 Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
trvalé následky úrazu180.000 Kč
smrt v důsledku úrazu90.000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB
onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin80% stornopoplatku, maximálně 12.000 Kč/ osoba, celkem max. 36.000 Kč
úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby100% stornopoplatku, maximálně 12.000 Kč/ osoba, celkem max. 36.000 Kč

Pojištění je třeba sjednat na celou dobu pobytu.
Pro rizikovou skupinu sport je sazba pojistného 55,- Kč/osoba/den.


Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Podrobné informace o cestovní pojištění (1,2 MB)