velikost písma:

Pojištění

Tvoří-li objednané služby zájezd ve smyslu zákona 159/99 Sb (kombinace dvou služeb, zpravidla ubytování a doprava), je v ceně zájezdu je zahrnuto pojištění cestovní kanceláře ve prospěch svých zákazníků - pojištění specifikované §6, zákona 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Cestovní pojištění

V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme, aby si každý účastník zájezdu sjednal cestovní pojištění buď individuálně nebo prostřednictvím CK GEOS. Nově nabízíme výhodné pojištění u pojišťovny Union, typ B. Sazba za pojištění je 24,- Kč/osoba/den a kryje všechna rizika včetně storna zájezdu.
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti100.000 EUR
b) převoz telesných pozůstatků7.000 EUR
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek100 EUR
d) ošetření jednoho zubu
celkem za všechny zuby
100 EUR
max. 300 EUR
asistenční služba: 24-hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničíbez limitu
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
poškození, zničení, odcizení, ztráta pojištěných věcí10.000 Kč,
max. 5.000 Kč/ 1 věc,
spoluúčast 500 Kč
opožděné dodání zavazadel let. společností -nákup náhradních oděvů a toaletních potřebdéle než 24 hod 100 EUR
déle než 48 hod 300 EUR
náklady na obstarání náhradních dokladů350 EUR
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
a) škody na zdraví15.000 EUR
b) škody na majetku15.000 EUR
c) náklady na advokáta 2.000 EUR
d) náklady kauce 3.000 EUR
celkem za c) a d)max. 5.000 EUR
POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU
- choroba, úraz, živelná událost, trestný čin 80% stornopoplatku,
- úmrtí pojišteného, úmrtí blízké osoby100% stornopoplatku,
 max. 12.000 Kč/ 1 osoba,
celkem max. 36.000 Kč
Pojištění je třeba sjednat na celou dobu zájezdu.
Pro rizikovou skupinu sport je sazba pojistného 55,- Kč/osoba/den.


Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
Podrobné informace o cestovní pojištění (1,2 MB)