ANJOU - Mayenne, Sarthe a Oudon


Historie na každém kilometru plavby Řeky Mayenne, Sarthe a Oudon představují vodní toky v celkové délce 300 km. Budete je brázdit zalesněnou kopcovitou krajinou nebo proplouvat osídlením s bohatou minulostí. Laval, z kterého je možné spatřit siluetu hradu tyčícího se nad řekou Mayenne. Angers, město mocného krále Reného; Le Mans, metropole telegrafie, automobilismu a letectva. Solesmes a jeho benediktýnské opatství; stejně tak i Sablé, přístav, který nemůžete opominout, a kde si pochutnáte na vyhlášených sušenkách (Sablés). Řeka Mayenne je jednou z nejhezčích plavebních cest ve Francii, je lemována pěknými vesničkami jako je Ménil nebo ChenilléChangé. Směrem na sever je řeka dosti divoká, přičemž v úseku Laval Mayenne je obklopená strmými břehy. Ve směru na jih k Daonu a Angers pak vede rovinatou krajinou a její břehy jsou obklopeny četnými vesničkami. Během své plavby minete bezpočet přístavišť a městeček, které si stále uchovávají svůj svérázný charakter - Laval, Château Gontier… V úseku mezi Mayenne a Daonem můžete svoji dovolenou zpestřit i o výlety na kolech po místních udržovaných cestách. Řeka Sarthe se připojuje k Mayenne před městem Angers. Její tok protéká rozmanitou a pitoreskní krajinou. Nenechte si ujít: opatství Solesmes, MalicornesurSarthe známé svou originální keramikou a rovněž slavné město Le Mans, které Vám rádo otevře městské brány.
Anjou
Trasy lodních výletů
Vyplutí z DAON plánek
Víkend
- Daon, Le Lion d’Angers, Segré, Daon: 70 km, 14 plavebních komor, 12 hodin
- Daon, Entrammes, Daon: 80 km, 24 plavebních komor, 13 hodin
Minitýden
- Daon, Entrammes, Le Lion d’Angers, Segré, Daon: 150 km, 38 plavebních komor, 22 hodin
Týden
- Daon, Angers, Solesmes, Daon: 198 km, 30 plavebních komor, 34 hodin
- Daon, Laval, Angers, Le Lion d’Angers, Segré, Daon: 170 km, 48 plavebních komor, 31 hodin
- Daon, Montflours, Daon: 130 km, 48 plavebních komor, 25 hodin
Dva týdny
- Daon, Mayenne, Écouflant, Malicorne, Daon: 402 km, 112 plavebních komor, 68 hodin

Vyplutí z NOYEN-SUR-SARTHE plánek
Víkend
- Noyen, Spay, Le Mans, Noyen: 76 km, 14 plavebních komor, 13 hodin
Minitýden
- Noyen, Châteauneuf sur Sarthe, Noyen: 128 km, 24 plavebních komor, 22 hodin
Týden
- Noyen, Angers, Noyen: 188 km, 26 plavebních komor, 29 hodin
- Noyen, Le Mans, Noyen, Morannes, Noyen: 180 km, 34 plavebních komor, 31 hodin
Dva týdny
- Noyen, Le Mans, Noyen, Angers, Lion d’Angers, Daon, Entrammes, Daon, Lion d’Angers, Angers, Noyen: 430 km, 80 plavebních komor, 69 hodin

Turistické atrakce
1 Zámek PlessisMace (v blízkosti Pruille)
2 Město Lion d’Angers
3 Opatství PortSalut a Entrammes
4 Území Petite Couere, v blízkosti Segre (dobová vesnice z počátku 20. století)
5 obnovení plavby po řece Mayenne v úseku Daon Andgers (včetně nového značení)
6 rozvoj a obnova zdymadel
7 Laval: staré město, viadukt, plovoucí prádelna
8 Angers: botanická zahrada, zábavní park Terra Botanica

...tisk     ...zpět