Burgundsko řeka Loire


Bourgogne du Sud
Digoin, významná křižovatka říční plavby, se nalézá v srdci Charollais. Oblast je známá nejenom svými slavnými klobáskami, ale i soutokem 3 kanálů. Jižním směrem vede kanál de Raonne a Digoin, nazývaný též klidný kanál „canal tranquille“, který nabízí plavbu mezi pastvinami v Brionnais u řeky Loire. Na východě je to pak kanál du Centre, protékající od Loire k Saône a protínající pověstné údolí keramiky. Dále průplav procházející Paray le Monial, památným místem, dokládající římskoburgundské umění. Plavba dále pokračuje typickými vinicemi v Châlonnaiské pahorkatině. Na severozápadě naleznete laterální kanál řeky Loire, klikatící se malebnou krajinou k městům plným umění a historie jako jsou Decize nebo Nevers.
Val de Loire Sud Nivernais
Přístav Châllon en Bazois je umístěný na pomezí oblastí Nivernais a Morvan. Vlastní Cl. du Nivernais vede mezi malebnými vesnicemi, hrady, hlubokými údolími i rozkvetlými pláněmi. Vody této cesty omývají i skalnaté pahorky a hluboké lesy. Řeky v této oblasti vytvářejí tak krásný zelený kraj, jaký lze navštívit. Na spojnici kanálu Nivernais a laterálního kanálu řeky Loire leží město Decize, které je opravdovou křižovatkou plavebních cest. Romantické balady, gastronomické zastávky, historické promenády; to vše Vás provází podél celého toku řeky Loire směrem k Nevers a dále k vinicím Sancerre.
BURGUNDSKO Loire
Trasy lodních výletů
Vyplutí z DIGOIN plánek
Víkend
- Digoin, Génelard, Digoin: 66 km, 22 plavebních komor, 13 hodin
Minitýden
- Digoin, Briennon, Digoin: 86 km, 16 plavebních komor, 19 hodin
Týden
- Digoin, Roanne, Digoin, ParayleMonial, Digoin: 140 km, 28 plavebních komor, 32 hodin
- Digoin, Ecuisses, Digoin: 128 km, 62 plavebních komor, 36 hodin
- Digoin, Nevers, Digoin: 198 km, 44 plavebních komor, 32 hodin
Dva týdny -
Digoin, Louhans, Digoin: 384 km, 132 plavebních komor, 69 hodin

Turistické atrakce
13 Akvadukt, observatoř v Digoinu
14 Zámek Palinges
15 Muzeum cihly, Ciry Le Noble
16 Muzeum hornictví, Blanzy
17 Charlieu: opatství a muzeum hedvábí
18 Románské kostely v oblasti Brionnais
19 Roanne s vyhlášenou burgundskou restaurací
20 Turistický Park des Combes au Creusot
21 Paray Le Monial: staré město, románské basiliky
22 Decize: zřícenina hradu, spleť podzemních katakomb, kostel s kryptou, starý přístav s řetězovým remorkérem


Vyplutí z CHÂTILLON EN BAZOIS plánek
Víkend
- Châtillon en Bazois, Mont et Marré, Châtillon en Bazois: 32 km, 16 plavebních komor, 9 hodin
Minitýden
- ChâtillonenBazois, Corbigny, ChâtillonenBazois: 54 km, 76 plavebních komor, 21 hodin
- ChâtillonenBazois, Decize, ChâtillonenBazois: 106 km, 44 plavebních komor, 21 hodin
Týden
- ChâtillonenBazois, Clamecy, ChâtillonenBazois: 126 km, 116 plavebních komor, 36 hodin
- ChâtillonenBazois, Nevers, ChâtillonenBazois: 176 km, 60 plavebních komor, 35 hodin

Turistické atrakce
23 Rekreační jezera Baye
24 Přírodní park regionu Morvan
25 Zámek Challon en Bazois
26 Středověké město Clamecy
27 Zvedací most v Dirol
28 Tunely, klenby a portály Collancelle
29 Plavba po jednom z nejstarších a nejmalebnejších kanálu Francie
30 Nevers: vévodský palác, zdaleka viditelná monumentální katedrála, proslulé hrnčířské dílny, muzeum archeologie Bourgogne du Sud

...tisk     ...zpět