BURGUNDSKO řeka SEILLE

Seille, přítok řeky Saône, je nádherná řeka, která teče krajem burgundského brabantska, z jehož dvorků pochází slavné Poulet de Bress (brabantské kuře). Objevíte poklidný půvab vodou nasáklých lesíků, v nichž jsou umístěny hrázděné domy. Při cestě po řece Seille vplujete do nitra přírodní rezervace s vodními živočichy, která Vám nabízí mozaiku nejrůznějších přírodních úkazů (močálová jezírka, rašeliniště, duny s lišejníky a mechy). Nakonec doplujete až do města Louhans, živého pitoreskního města s velikou historickou třídou obklopenou 157 arkádami a fasádami pocházejícími z 17. století. Zde se také každé pondělní ráno koná slavný farmářský trh. Z Truchere pak můžete po řece Saône doplout až k vinicím v Santenay nebo jižním Maconnais.
BURGUNDSKO seillle
Trasy lodních výletů
vyplutí z LOUHANS plánek
Víkend
- Louhans, La Truchere, Louhans: 76 km, 6 plavebních komor, 12 hodin
Minitýden
- Louhans, ChâlonsurSaône, Verdun sur Doubs, Louhans: 200 km, 10 plavebních komor, 22 hodin
- Louhans, Mâcon, Tournus, Châlon sur Saône, Louhans: 196 km, 10 plavebních komor, 21 hodin
Týden
- Louhans, ChâlonsurSaône, Santenay, Saint Léger sur Dheune, Louhans: 222 km, 42 plavebních komor, 35 hodin
- Louhans, St Jean de Losne, Louhans: 270 km, 14 plavebních komor, 28 hodin
Dva týdny
- Louhans, Digoin, Louhans: 384 km, 132 plavebních komor, 69 hodin

Turistické atrakce
8 Gastronomické lahůdky - kuřata z Bresse, žáby
9 Seille: meandry, rašeliniště, hnízdiště velkého počtu stěhovavých ptáků včetně ohrožených druhů a vzácných rostlin.
10 Farmy v Bressanes
11 Louhans: ulice lemované arkádami, pondělní trhy
12 Cuisery: obecní kronika, Centrum EDEN

...tisk     ...zpět